زیبا افروزی

علوم اجتماعی - پژوهشگری

روش تحقیق اسنادی

روش‌هاي اسنادي يكي از مهم‌ترين ابزار‌هاي تحقيق، به ويژه تحقيق موردي محسوب مي‌شوند. روش‌هاي اسنادي در زمره روش‌ها يا سنجه‌هاي غير‌مزاحم و غير واكنشي به شمار مي‌آيد زيرا با مشكل جمع‌آوري اطلاعات مواجه نيستيم و اطلاعات از قبل موجود است .

زمینه های مورد استفاده از روش اسنادی :

زماني مورد کابرد است كه يا تحقيقي تاريخي در دست انجام باشد، يا آنكه تحقيق با پديده‌هاي موجود بوده و محقق در صدد شناسايي تحقيقات قبلي در مورد آن موضوع بر آمده باشد يا آنكه پژوهش نياز به استفاده از اسناد و مدارك را ايجاب نمايد.

کاربرد روش اسنادی در تحقیقات تاریخی :

محقق در درون دوره تاریخی پدیده نمی توانست دیدی جامع و فراگیر در مورد پدیده داشته باشد ، فاصلۀ زمانی که از زمان وقوع حادثۀ تاریخی تا زمان پژوهش اسنادی پدید می آید ، به محقق کمک می کند تا عوامل اصیل رویکرد تاریخی را با دقت بیشتری بشناسد و از تکرار اجتناب ورزد و به نتایج نوینی دست یابد .

معایب پژوهش اسنادی :

۱ . حوادث تاریخی زنده نیستند؛ لذا درك و فهم مستقیم آن‌ها ممكن نیست، پس همواره با واسطه مطالعه و ارزیابی می‌شوند، لذا ممكن است دچار سوگیری و قضاوت ارزشی محقق قرار گیرند .

۲ . گذشته قابل تكرار نیست؛ لذا محقق، خواه ناخواه با معیارهای جامعه زمان خود با گذشته مواجه می‌شود، پس باید ضریب انحراف خاص را در پژوهش خویش بپذیرد .

۳ . پژوهش اسنادی هرگز به‌طور كامل در اسناد و مدارك جای نمی‌گیرد؛ لذا محقق از روش‌های استنتاجی، جهت تكمیل خلأها استفاده می‌كند كه طبیعتاً عنصری تازه بر واقعیت تاریخی می‌افزاید .

نتیجه :

روش اسنادی معمولا از وضوح و روشنی والایی برخوردار است . محقق می تواند با دیدی فراگیر و جامع کل واقعه و عوامل موثر در آن را مورد بررسی قرار دهد .

منابع :

www.searches.blogfa.com  

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 11:32  توسط زیبا افروزی  |